Physiotherapy in Rhyl

About Us

PhysioNow is a busy and well-established Physiotherapy practice in Rhyl. Over the last decade we have successfully rehabilitated those with backache, sports injuries, headaches, neck pain, shoulder impingement, joint aches or dysfunction, hip problems, knee injuries, chronic or acute pain.

Fully Qualified Physiotherapist

When you visit PhysioNow you can be safe in the knowledge you are with a fully state registered professional. Physiotherapy is the only profession licensed to treat clients with musculoskeletal symptoms, as opposed to any other similarly sounding titles. Physiotherapy is the only recognised profession within the Health and Care Professions Council therefore any other similarly sounding title cannot consider themselves either a recognised health professional.

What to Expect

Physiotherapy is the implementation and combination of manual techniques, exercise demonstration and prescription, advice on recovery methods, and implementation of electrotherapy modalities. Complimentary treatments such as acupuncture may also be recommended in certain cases. The Chartered Society of Physiotherapy describes four pillars of the profession. These were granted by Royal Charter:

 • Massage
 • Exercise & Movement
 • Electrotherapy
 • Kindred Modalities

Who is Physiotherapy For

Physiotherapy is often suggested by your General Practitioner as the most effective intervention to seek when a client complains of musculoskeletal symptoms. However, a specialist Physiotherapist can administer treatment for those with neurological conditions, respiratory conditions, care of the elderly, paediatrics and there are even physiotherapists specifically to cater for the hand.

Amdano Ni

Rydym yn glinig hynod o frysur a sefydlogiedig gyda degawd o brofiad yn gwasanaethu’r gymuned lleol gyda’i anghenion ffisiotherapi.

Rydym y gallu tystioli bod canoedd dros y blynydddoedd diwethaf wedi cael eu drin yn llwyddianus gyda cwynion gan gynnwys.

 • Poen yn y cefn a gwddw
 • Problemmau yn y cymalau
 • Anafiad chwaraeon
 • Anhawsterau yn yr ysgwydd
 • Phoenau gronig a mwy aciwt

Ffisiotherapydd Cymhwystiedig

Wrth ymweld a Ffisiotherapydd rydych yn ymweld a professiynnol siartiedig. Mae hyn yn golygu bod nhw wedi cael yr caniatad gan y llywodraeth i drin gleifion gyda unrhyw anhawster ffisegol angerheidiol. Mae hyn yn gwahannol i unrhyw deitl arall sydd yn sowndio’n debyg.

Yma rydym yn ymfalchogi yr yr ffaith ein bod ni wedi eu gofrestri gan y llywodraeth o dan fanner (HCPC). Ffisiotherapyddion “go iawn” wrth ystyried teitl a disgwliad y proffesiwn.

Beth i Ddisgwyl

Rydym yn cynnal amrhyw o moddalion o driniaeth

 • Technegau cyhyrol
 • Ymarfer Corff
 • Symudiadau Cymalau

Ar Gyfer Pwy

Mi fydd eich doctor yn aml awgrymmu Ffisiotherapi fel dull hatal a lleddfu problemmau corfforol. Mae gan Ffisiotherapydd siartiedig yr gallu drin anghenion system nerfol, problemmau cardiofasgiwlaidd, henoed a phlant a hyd yn oed problemmau’r ysgyfaint.

Call PhysioNow for a No-obligation Consultation


Tel. 07955 080239 or email from our contact page